กรณีศึกษาน้องวศิน ศิลากอง ม.2 สาธิต มศว.

มาดู พัฒนาการในช่วงเวลา แค่ 3 ปี
“จากเด็กที่ไม่ชอบคณิต กลายเป็น เทพทางคณิต” ได้อย่างไร

Facebook Comments