น้องฟรี ธรรมาทิพ จากเด็ก ป.5 ใช้เวลาเรียน แค่ 1ปีครึ่ง มีความสามารถระดับ ม.ต้น เลย

มาดู พัฒนาการในช่วงเวลา เกือบ 2 ปี
“เทพทางคณิต” ของ น้องอิธ พงศ์เสฐ

Facebook Comments