น้องคอบเตอร์ ป.6 ตอนที่1

มาดู พัฒนาการในช่วงเวลา แค่ 3 ปี
“จากเด็กที่ไม่ชอบคณิต กลายเป็น เทพทางคณิต” ได้อย่างไร

Facebook Comments