รวมพัฒนาการของนักเรียน

GIFTED KAVEEMATH

นี่คือ บางส่วนของ นร. ที่เรียนคอร์ส พัฒนาศักยภาพกับ คณิตศาสตร์ อาจารย์กวี มาอย่างต่อเนื่อง

คำว่า gifted kaveemath จึงไม่ได้หมายถึง เด็กที่เก่งมากๆ แต่เพียงอย่างเดียว แต่หากหมายรวมถึง

นร. ที่มีพัฒนาการทางด้าน คณิตศาสตร์ ที่ดีมากขึ้น จนทำให้คุณ พ่อ และ คุณ แม่ ดีใจ และปลาบปลื่มใจ โดยอาศัยประสบการณ์ ที่อาจารย์ กวี สอนทางด้าน คณิตศาสตร์ มาอย่างต่อเนื่องเกือบ 20 ปี ทำให้รู้ถึง ปัญหาและศักยภาพทางด้าน คณิตศาสตร์ ที่แฝงอยู่ใน นร.แต่ละคน และพัฒนาจน

เป็นความสามารถที่ยั่งยืน และ เปลี่ยนให้น้องๆ หลายๆคน เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความ

มุ่งมั่น และ มีความมั่นใจ ซึ่งเป็นรากฐานสำหรับการเติบโต เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของ ประเทศเรา.

รวมพัฒนาการของ น้องๆ นร. รุ่นใหม่ ไม่ได้เรียงตามลำดับ อายุ

Facebook Comments