คอร์สพัฒนาศักยภาพ GIFTED KAVEEMATH

อธิบายคอร์สพัฒนาศักยภาพ GIFTED KAVEEMATH

ปั้นเด็กธรรมดาให้เป็นเด็กเก่ง ปั้นเด็กเก่งให้เป็นอัจฉริยะและร่วมสร้างความฝัน สู่การเป็นคุณหมอ ด้วยพื้นฐานที่ดีเยี่ยม

คอร์สคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมต้น

คอร์สพัฒนาศักยภาพ Gifted kaveemath

.

Advance รหัส K-ADV2

เป็นคอร์สปูพื้นฐานระดบมัธยมต้นทั้งหมด รวมทั้งสอนทักษะในการทำข้อสอบ สอบเข้า ม.4 แบบพื้นฐาน

 • สามารถทำข้อสอบในระดับชั้นเรียน กลางภาคและปลายภาคในแต่ละเทอมได้
 • สามารถทำข้อสอบเข้า ม.4 แบบที่ไม่ซับซ้อนมากนักได้
.

Profressional รหัส K-PRO2

เป็นคอร์สปูพื้นฐาน ความคิดที่ซับซ้อนในระดับ ม.ปลาย บางเรื่องให้ที่จำเป็นสำหรับการเข้าสอบโรงเรียนดัง ในระดับ ม.ปลาย ไม่ว่าจะเป้นเตรียมอุดม มหิดลวิทยานุสรณ์ หรือ เตรียมวิศวะ มจพ

 • สามารถทำข้อสอบ สอบเข้า ที่ค่อนข้างซับซ้อน
 • สามารถทำข้อสอบในระดับสมาคมคณิต ม.ต้น และ สพฐ ม.ต้นได้

คอร์สพัฒนาศักยภาพ Gifted kaveemath

เริ่มรับเข้าศึกษาระดับ ประถมศึกษา ป.5

.

ระดับ BASIC K-BAS1

เป็นระดับ ปูพื้นความรู้ระดับ ประถมปลายใหม่ทั้งหมด บวกทักษะการคิดเลขใน สไตล์  kaveemathความสามารถของ น.ร. ใน คอร์สนี้

 • มีทักษะการคิดเลขเร็ว ทั้ง การบวก ลบ คูณ และหาร แบบใหม่..
 • สามารถแก้โจทย์ปัญหาในระดับ ประถม ปลาย
 • และต้องผ่านการทดสอบ เพื่อ เลื่อนระดับ
.

ระดับ ADVANCE K-ADV1

น้องที่ผ่านระดับ BASIC มาแล้ว อ. กวี จะปูพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็น ในระดับ ม.ต้น เพื่อการพัฒนาสู่การทำโจทย์ ที่ซับซ้อนความสามารถของ น.ร. ใน คอร์ส นี้

 • สามารถคิดเลขเร็วใน ระดับ ม. ต้น ไม่เกิน ม.3
 • สามารถแก้โจทย์ ปัญหา ในระดับ ประถม ปลาย และ ม. ต้น ที่ไม่ซับซ้อน
 • สามารถทำข้อสอบ สอบเข้า ม.1 ธรรมดา
.

ระดับ PROFESSIONAL K-PRO1

น้องที่ผ่านระดับ ADVANCE  แล้ว อ. กวี จะปูพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ที่ซับซ้อน ในระดับ ชั้น ม.3 และ การวิเคราะห์โจทย์ที่ซับซ้อนที่ต้องใช้ทักษะระดับ ม.3 พร้อมกับเริ่ม สอน ระบบ รูปเรขาคณิตทั้งหมด วงกลม เส้นขนาน ความคล้ายรวมทั้ง ทำโจทย์ เกี่ยวกับ เรขาคณิต

 • สามารถทำโจทย์ แบบฝึกหัด ของ ม. ต้นพวก เชิง รูปเรขาคณิต และพวก พื้นที่ผิวรูปทรงต่างๆ
 • สามารถ ทำข้อสอบ เข้า ม. 1 ทีค่อนข้างยาก
.

ระดับ ULTIMATE K-ULT1

น้องที่ผ่านระดับ PROFESSIONAL มาแล้ว อ. กวี จะปูพื้นฐาน การทำโจทย์ ข้อสอบ เข้า ของ ม.4 ในระดับ ยากๆ ให้

 • สามารถ ทำข้อสอบเข้า ม.1 ปทุมวัน, gate สวนกุหลาบ
 • ข้อสอบ เข้า ม.4 ที่ค่อนข้างซับซ้อน พื้นฐาน น้องในระดับนี้ จะสามารถ เรียน gifted ร.ร. ใดๆ ได้เป็นอย่างดี
Facebook Comments